5 ‘Essentials’ over teams in organisaties

5 ‘Essentials’ over teams in organisaties

Bij 3FM hebben ze de 5 essential tracks. 5 muzieknummers die voor een artiest heel belangrijk zijn. Bij Psydos hebben we ook de 5 Essentials van de afgelopen 5 jaar. Inzichten en tips die we elke keer weer tegenkomen. Aan het begin van deze maand deelden we met jullie onze 5 essentials over trainen en kennisdelen in groepen. In deze tweede jubileumblog 5 essentials: over teams in organisaties!

Vat vol kennis en kunde

Organisaties, mogen wij u allen oproepen om vragen rond opleiden en ontwikkeling van mensen (ten dele) in te vullen met de inzet van eigen mensen. Nog altijd verbazen wij ons over het talent, de kennis, de kunde en het enthousiasme in eigen huis. Onze wens is dat dat ten volle wordt benut!

Concretiseer

In de afgelopen 5 jaar hebben heel wat kernwaarden, organisatievisies en mission statements bij ons de revue gepasseerd. Vertrouwen, betrokken, persoonlijke aandacht, solidair, verbonden, professioneel, klantgericht enzovoort enzovoort. En nee, wij zijn niet anti kernwaarden, doelen of visiestukken. Echter, als wij 1 les hebben geleerd is het dat teams er goed aan doen om te kijken wat die begrippen nu werkelijk betekenen voor hen. Hoe zie ik vertrouwen of betrokkenheid terug in het team? Waar komen die woorden vandaan? Concretiseren naar gedrag is iets waar we in onze teamcoaching veel aandacht aan besteden.

Bottom up

Het idee dat je je organisatie ‘op de kop’ kan zetten als het gaat om besluitvorming, innovatie en effectiviteit is niet nieuw. Bijna ieder team dat wij tegenkomen is zich ervan bewust dat het belangrijk is dat medewerkers in alle lagen verantwoordelijkheid en vertrouwen moeten krijgen en hun invloed moeten kunnen uitoefenen op de werkprocessen en de doelstellingen. Toch blijkt hier soms het verschil in woorden en daden. Daarom gooien wij met liefde deze belangrijke les erin: bottom up werken in teams moet je organiseren!

Waardering

Ieder mens heeft behoefte aan erkenning en waardering. Gezien worden voor wat je doet en wie je bent en daarnaast iets terug horen over de toegevoegde waarde die je daarmee levert aan je bedrijf, je collega, je team, je vakgebied enz. In onze teamsessies besteden we veel aandacht aan talenten, kwaliteiten en vaardigheden. En aan de behoeften die mensen hebben. Zo werken we aan meer erkenning, waardering en onderling begrip. Het is geen rocket science, maar in de waan van de dag is dit telkens weer iets waar zo veel teams behoefte aan hebben.

Tijd & Prioriteit 

Tot slot sluiten we af met de complimenten aan de teams die het aandurven om tijd en prioriteit te geven aan teamontwikkeling in welke vorm dan ook. Het is druk, er wordt aan je getrokken, we moeten van alles en het kan altijd meer of beter. In al die hectiek zijn er gelukkig mensen die het belang zien van teamreflectie. Die naast de focus op werk en inhoud ook de tijd nemen om het met elkaar te hebben over proces en teamfunctioneren. Aan al die teams: jullie zijn goed bezig!

Natuurlijk kunnen we dit lijstje met nog tal van andere punten aanvullen. En misschien komen we op ons 10 jarig jubileum wel met een boek! Maar voor nu willen we jullie laten delen in deze 5 punten die voor ons in de afgelopen 5 jaar terugkerend belangrijk bleken. We zijn benieuwd naar jouw eigen Essentials in je vak of ondernemerschap!


Denk jij er ook over om teamontwikkeling aan te bieden in je organisatie? Of wil je in je eigen team graag leuk en leerzaam combineren? Psydos helpt je met teamontwikkeling aan de hand van escape rooms! Bel of mail ons gerust en uiteraard komen we graag kennismaken!

Sluit Menu
Terug naar Psydos.nl