Feedback geven

Feedback geven

Van tijd tot tijd geven wij allemaal wel eens feedback. We staan niet altijd even stil bij wat er komt kijk bij het geven van goede feedback. Feedback is: (1) melden wat je opmerkt, (2) wat het effect daarvan op jou is en (3) wat je wil van de ander en waarom. Het eerste is bij voorkeur een feitelijke waarneming. Het tweede en het derde houdt in, dat je je gedachten, je gevoelens en wensen uitspreekt. Laten we alle 3 de onderdelen eens even doorlopen. Aan het eind hebben we nog wat algemene tips voor het geven van feedback.

1. Melden wat je opmerkt

Zeg wat je feitelijk waarneemt en zonder oordelen. Laat hier de ander zijn eigen conclusies trekken: is wat hij dacht te doen hetzelfde als wat je hem zag doen? Geef niet gelijk een interpretatie. Dus niet: ‘Je weet denk ik al wel wat ik hiervan vind hè…’ Dan is de toon gezet. Iemands bedoelingen benoemen, dat wil zeggen: ernaar gokken, roept verzet op. Wat hij bedoelde maakt hij zelf wel uit.

1.a.Richt je feedback op gedrag of prestaties, niet op de persoon. Zeg liever tegen iemand dat hij veel aan het woord geweest is, dan dat hij dominant is. De eerste opmerking laat ruimte voor verandering. De tweede suggereert een onveranderlijke karaktertrek. Houdt je dus bij wat de ander kan veranderen.

1.b. Haal geen oude koeien uit de sloot. Waarschijnlijk is je herinnering incompleet of vertroebeld, en de ander herinnert zich de gebeurtenissen beslist anders. Probeer onmiddellijke feedback te geven. In de praktijk lukt dit niet altijd, wat ons terugbrengt op het belang van feitelijk waarnemen en onderbouwd observeren, al dan niet met video.

1.c. Timing is ook belangrijk. Zijn de omstandigheden geschikt en staat de ander open voor commentaar? Hij mag geen onnodig gezichtsverlies lijden, dus wacht tot je onder vier ogen kunt praten.

1.d. Overvoer de ontvanger niet. Daarmee voorzie je meestal meer in je eigen behoeften dan in die van de ander. Richt je op het belangrijkste. Als je de ander onder feedback bedelft, krijg je effecten die je niet bedoelde: de ander klapt dicht of wordt defensief.

2. Het effect aangeven

Benoem de gevolgen van het gedrag van de ander, bijvoorbeeld: ‘Toen ik je net over mijn werkervaring vertelde moest je lachen. ‘Ik voelde me hierdoor niet gerespecteerd, en werd kwaad. Ik dacht: wat weet jij nu van mij. Daarna klapte ik dicht in het gesprek’. De ander kan dan zelf zeggen of hij dat effect beoogd heeft of niet.

3. Zeggen wat je wil en waarom

In de derde stap zeg je wat je graag zou willen van de ander en waarom, bijvoorbeeld: ‘Ik zou het fijn vinden als je niet lacht als ik over persoonlijke dingen vertel, maar even stil blijft. Ik zou me dan gerespecteerd voelen en het gesprek zou effectief zijn.’ Als je juist blij bent met het gedrag van de ander zeg dat dan vooral: ‘ik merkte dat je me aankeek toen ik vertelde en me niet onderbrak. Daardoor kreeg ik het gevoel dat je echt aandacht voor me had. Ga zo door!’ Concretiseer, want alleen dan kan de ander met je feedback aan de slag als hij dat wil.

In het algemeen

Houdt dus rekening met de ontvanger. Vaak geven we feedback om onszelf beter te voelen, of de overhand te hebben. Als je te gefrustreerd bent voor constructieve feedback, uit dat dan, maar verwar het niet met feedback. Feedback geef je om de ander te helpen bij het aanleren/versterken van gewenst gedrag en het verminderen van ongewenst gedrag.

Geef ook positieve feedback. Een gemeend compliment verwarmt gever én ontvanger. Bovendien heeft positieve feedback vaak een activerende werking en geeft het de ontvanger vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy).

Ga na hoe de ander je feedback ontvangt, bijvoorbeeld door een reactie te vragen. Zo check je gelijk of je feedback niet wordt vervormd. Is dat wel het geval, dan moet je verhelderen. Volgende keer meer hierover in Feedback ontvangen!

 

Gebruikte bronnen: Het geven en ontvangen van feedback, Oomkes, 1995; Feedback: commentaar geven & ontvangen, Marieta Koopmans, 2007


Hoe zit het met communicatie in jouw organisatie? Wil je graag dat jouw mensen elkaar beter leren kennen? Wil je openheid en vertrouwen in je team vergroten of wil je met elkaar kijken naar gedeelde verantwoordelijkheden? Dan is de teamcoaching van Psydos misschien wat voor jou! Neem gerust een keer contact met ons op! 

Sluit Menu
Terug naar Psydos.nl