Privacy Statement

1.Identiteit: Psydos V.O.F.
Betrokkene: degene op wie persoonsgegevens betrekking hebben.

2. Psydos verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
a. Aangaan, uitvoeren en afhandelen van overeenkomst. Bij het niet verstrekken van de persoonsgegevens kan Psydos niet of onvolledig tot haar dienstverlening komen en zal zich dan ook het recht voorbehouden om de overeenkomst te ontbinden.
b. Bedrijfsvoering, specifiek marketing (online en offline acquisitie).

3. Psydos verwerkt en gebruikt diverse persoonsgegevens:
a. Reguliere persoonsgegevens: NAW, rekeningnummers, e-mailadressen, telefoonnummers, foto’s, deelnemerslijsten trainingen, gespreksverslagen, inhoud/bijlagen e-mails.
b. Bijzondere persoonsgegevens: Filmopnames, assessmentgegevens, feedbackrapporten, foto’s. Voor alle gegevens, zowel de reguliere (a) als de bijzondere (b) geldt dat Psydos deze niet langer dan noodzakelijk om onze dienstverlening dan wel bedrijfsvoering uit te kunnen voeren zullen bewaren. De gegevens uit (b) zullen ten allen tijde na afloop van het laatste contactmoment met de klant worden verwijderd.

4. Betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens die Psydos heeft op te vragen, in te zien, te laten rectificeren of wissen. Dit kan gedaan worden door een verzoek te sturen naar info@psydos.nl. Contactpersoon hiervoor is Peter Gerritsen. Psydos zal binnen de wettelijke termijn van 30 dagen openheid van gegevens geven.

5. Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

6. Psydos werkt met een aantal ontvangers van persoonsgegevens te weten:
a. Moneybird (www.moneybird.com) (NAW, rekeningnummers) ten behoeve van offrering en facturatie.
b. Mailchimp (www.mailchimp.com) (e-mailadressen) ten behoeve van verspreiding van de nieuwsbrief.
c. Microsoft Outlook (overige gegevens onder 3) ten behoeve van bedrijfsvoering.
d. Google Drive (overige gegevens onder 3) ten behoeve van de uitvoering van diensten.
e. Wetransfer (www.wetransfer.com) ten behoeve van digitaal verzenden van bestanden.
f. Microsoft OneDrive (overige gegevens onder 3) ten behoeve van bedrijfsvoering.

7. De server van de webhost achter www.psydos.nl is gevestigd in Nederland. Gegevens worden dan ook niet naar andere landen verstrekt.

8. De persoonsgegevens die Psydos verwerkt zijn ten allen tijde direct met toestemming aan Psydos verstrekt dan wel via openbare bronnen tot stand gekomen. Die toestemming mag door betrokkenen ook weer worden ingenomen.

Versie 22-5-2018

Sluit Menu