4 Interactieve Werkvormen voor Online Bijeenkomsten

4 Interactieve Werkvormen voor Online Bijeenkomsten

We hebben er allemaal aan moeten wennen. In plaats van bijeenkomsten op kantoor, zijn online bijeenkomsten via Zoom, Skype of MS Teams nu de norm. Dat betekent dat je wat hebt te doen aan de sfeer en interactie. Iets wat vanzelf gaat tijdens een fysieke bijeenkomst, moet je nu zelf nog meer aanwakkeren. Daarom geven we je hierbij een aantal werkvormen om interactie te verkrijgen tijdens een online bijeenkomst. Handig voor trainingen en teambuilding!

1. Samen Tekenen

Vooraf: Maak vooraf een (niet te ingewikkelde) tekening met duidelijke en heldere lijnen. Maak bijvoorbeeld een tekening door een aantal geometrische figuren te combineren. Of bijvoorbeeld een (niet te gedetailleerde) poppetje. Knip deze in een enkele grote stukken. Dat kan je digitaal doen. Je kan ook de tekening eerst op papier tekenen, vervolgens in stukken knippen en van elk stuk een foto maken.

Tijdens: Je doet deze oefening in subgroepjes van ongeveer 3-4 mensen. Een deelnemer heeft een leeg A4 voor zich en een stift. De anderen hebben elk een ander stuk van de tekening die het uiteindelijk moet worden. Zij moeten diegene met de lege A4 begeleiden om de oorspronkelijke tekening te maken. De personen met de fragmenten mogen deze niet aan de tekenaar of elkaar laten zien. Ze moeten hun informatie dus op een andere manier met elkaar delen en samenbrengen!
Geef de groep een bepaalde tijd mee. Zeg bijvoorbeeld dat ze 5 minuten voor de opdracht hebben. Het is niet erg als de groep de tekening niet af heeft binnen de tijd.

Na: Bespreek met elkaar hoe het proces verliep. Wat ging goed en wat kon beter? Kan het team overeenkomsten met de werksituatie vinden?

Doel: samenwerken en helder communiceren. Hoe krijgt de groep de opdracht voltooid, terwijl iedereen een eigen gedeelte van de informatie heeft?

 

2. Meerkeuzevragen

Vooraf: Bedenk een aantal meerkeuzevragen. Maak per vraag een powerpoint dia met daarbij de mogelijke antwoorden. Kleed het eventueel aan met mooie plaatjes ter illustratie.

Tijdens: Leg ter plekke een meerkeuzevraag neer tijdens de online sessie door je powerpoint via “schermdelen’ te delen. Vraag de groep per antwoord om de (viruele) hand op te steken wanneer iemand denkt dat het correct is. Wanneer je de deelnemers niet kan zien, vraag je mensen om hun antwoord in de chatfunctie te plaatsen.
Je kan het programma Kahoot hiervoor gebruiken, maar wanneer je het zelf in powerpoint maakt, hoeven mensen zich niet eerst aan te melden e.d. Dit scheelt weer tijd tijdens de bijeenkomst.

Na: Tel per vraag hoeveel mensen (ongeveer) het goed hadden. Laat een deelnemer zijn/haar keuze toelichten en corrigeer eventueel. Geef daarna het juiste antwoord en ga door met de volgende vraag.

Doel: Op een snelle manier lesstof of informatie toetsen.

 

3. Stellingen

Vooraf: maak in powerpoint enkele stellingen, bijvoorbeeld: “Ik vind dat ik makkelijk feedback kan geven binnen ons team” of “Ik voel me comfortabel met werken op afstand”.

Tijdens: Laat steeds een stelling zien (met de optie “scherm delen”) en vraag de groep om in de chat ‘eens’ of ‘oneens’ te typen. Nadat iedereen dat gedaan heeft, vraag je een deelnemer om zijn/haar antwoord kort toe te lichten. Ga daarna door naar de volgende stelling.

Na: Concludeer welke stellingen verschillende antwoorden opleverde en over welke stellingen de groep het met elkaar eens was. Start vervolgens een discussie met de groep aan de hand van de stellingen. Hoe komt het dat er verschillende ervaringen zijn binnen het team? Wat zou kunnen helpen om nader tot elkaar te komen? Wat vinden anderen van de verschillen/overeenkomsten?

Variant: Met een stelling kan je aan het begin van de online sessie snel peilen hoe iedereen erbij zit. Dit kan mooi ter vervanging van de rondvraag bieden of een check-in. Zeker bij grotere groepen is dit een goede manier op effecient met tijd om te gaan. Zo weet je toch wat er speelt in de groep, in zeer korte tijd.

Doel: Inventariseren wat de mening van de deelnemers is over relevante onderwerpen. Een gezamenlijk startpunt maken voor een groepsdiscussie.

 

4. Slechte Dag, Goede Dag

Vooraf: Geen voorbereiding nodig.

Tijdens: Het team gaat gezamenlijk een slechte dag op het werk omschrijven en daarna een ideale dag. Om de beurt vertelt typt een teamlid een zin om zo samen een verhaal te maken. Daarbij wordt eerst een typisch slechte dag omschreven. Deelnemer 1: “ik rijd de parkeerplaats op en er is weer geen ruimte.”, “Deelnemer 2: Ik kom op kantoor en zie dat ik 50 onbeantwoorde emails heb”. Zo laat je elke deelnemer 1 zin typen.
Vervolgens doe je de opdracht opnieuw, maar deze keer omschrijven de deelnemers de ideale dag. Deelnemer 1 “ik rijd de parkeerplaats op en er is een zee van ruimte om te parkeren. daardoor ben ik op tijd op kantoor”. Deelnemer 2: “In mijn inbox zijn alleen noodzakelijke emails te zien en ik zit niet onnodig in de cc”. En zo komt elke deelnemer weer aan de beurt.

Na: Bespreek met de groep wat er nodig is om meer te werken volgens het ideaalbeeld. Wat ontbreekt er nog? Wat voor acties zijn er nodig? Wat zou het team nu al kunnen doen om dichterbij het ideaal te kunnen komen?

Doel: Creatief omgaan met problemen, oplossingsgericht denken, op een luchtige manier naar problemen in het team kijken.


Ga jij zelf (digitaal) voor de groep staan? Bijvoorbeeld met een workshop, training of teamsessie? Zou jij ook eens wat extra hulp willen hebben bij het ontwerpen van je workshop? Psydos helpt je met coaching en training zodat jij goed voorbereid voor de groep kan staan. Kijk ook eens bij onze gratis Frisse Bliksessie om gewoon wat van gedachte te wisselen over je workshop!

Sluit Menu
Terug naar Psydos.nl