4 Actieve Werkvormen voor 1,5 meter Trainen

4 Actieve Werkvormen voor 1,5 meter Trainen

In de afgelopen maanden was werken met groepen niet het meest ideale beroep. Het was niet mogelijk en feitelijk verboden. Nu zijn de maatregelen meer versoepeld! Dat betekent dat er weer gekeken kan worden naar live trainen met mensen, maar wel binnen de 1,5 meter maatschappij. Dus helemaal terug naar hoe het voor Corona was kan (nog) niet, maar misschien is dat niet zo erg. Bij Psydos houden we erg van actieve werkvormen met veel doe-elementen en spel. Maar, de ‘menselijke knoop’ of de ‘ik vang je’ oefening zijn op dit moment natuurlijk niet zo slim om te doen. Wat voor actieve werkvormen kunnen wel met 1,5 meter afstand? We worden uitgedaagd om te kijken naar de mogelijkheden in termen van actieve werkvormen. In deze blog helpen we jou graag op weg met werkvormen inspiratie. We geven je 4 tips voor actieve werkvormen die je veilig kan toepassen in live, offline trainingen, conform de gestelde maatregelen.

Wapenschild

In deze variant van het wapenschild van Wieke Leemhuis maakt een groep samen een eigen wapenschild.

Vooraf: Teken eerst op een groot vel (of meerdere kleine vellen) de omtrek van een leeg wapenschild. Knip het vel vervolgens op in delen.

Tijdens: Elke deelnemer krijgt een deel en een pak stiften. Vraag deelnemers om hun deel van het wapenschild te vullen met symbolen, plaatjes en woorden die gaan over de dingen die zij belangrijk vinden in een team, hun waarden.

Na: Als iedereen dat gedaan heeft plak je het schild weer aan elkaar. Met de groep kijk je naar de verschillende onderdelen van het schild, naar overlappingen en verschillen. Deelnemers geven toelichting en stellen elkaar vragen.

Doel werkvorm: naar boven brengen wat het team belangrijke teamwaarden vindt.

In de mix 

Hoe wordt een project, een product of een opdracht een succes? Welke ingrediënten zijn er nodig in de mix?

Vooraf: Leg eerst met een kookmetafoor uit dat de juiste combinatie van ingrediënten en handelingen leiden tot een succesvol gerecht. Zet deelnemers vervolgens op 1,5 meter afstand van elkaar in een cirkel. Zeg: ‘jullie zijn de chefs. Het recept dat jullie moeten volbrengen is van Project Y [Vul een project, opdracht of product in dat relevant is voor de groep]. In het midden van de cirkel staat de denkbeeldige pan te pruttelen.

Tijdens: Deelnemers gaan om de beurt een ‘ingrediënt’ voor succes toevoegen aan de pan of een ‘handeling’ voor succes uitvoeren met de pan. Dat doen ze met een handgebaar dat ze zelf bedenken. Een ingrediënt kan bijvoorbeeld zijn dat er 1x per week een teamoverleg plaatsvindt of rolverdeling wordt gemaakt. Een handeling kan bijvoorbeeld zijn dat teamleden elkaar feedback gaan geven. De groep kan alleen dingen toevoegen. Net als bij koken geldt, we kunnen niet meer wat uit de pan halen. Zo help je de groep te denken in mogelijkheden in plaats van het weghalen van ervaren beperkingen.

Na: Als iedereen wat heeft toegevoegd aan het recept stop je de oefening en bespreek je deze na.

Doel werkvorm: toekomstgericht voorwaarden voor succes inventariseren

Muzikale ontmoeting

Deze werkvorm is leuk om op een persoonlijke manier kennis te maken met elkaar.

Vooraf: vraag deelnemers 1 muzieknummer (titel-artiest) naar je te mailen van een nummer waar zo goede herinneringen aan koesteren. Maak vervolgens zelf een playlist (bv. in spotify) van de nummers. Voeg er ook een nummer van jezelf aan toe.

Tijdens: Laat de nummers in willekeurig volgorde horen. Je hoeft niet het hele nummer af te spelen maar een stukje. Deelnemers kunnen nu op 2 manieren punten verdienen.
– De eerste die titel en artiest juist roept krijgt 1 punt
– Iedereen die juist raad van wie dit nummer is krijgt een punt.
Inventariseer dit op een bord/flap. Als een nummer heeft gespeeld en iedereen heeft geraden mag de persoon die het nummer heeft ingebracht toelichten waarom hij dat nummer gekozen heeft.

Doel werkvorm: persoonlijke kennismaking met spel-element

Black Box

Wat voor beeld heb jij van mij en ik van jou? En hoe schat ik mezelf in? Dat is waar het om gaat in Black Box.

Vooraf: Formuleer een aantal positieve vragen die te maken hebben met het onderwerp dat speelt in de groep.
Bv. Wie probeert er regelmatig iets nieuws? Wie staat er altijd klaar om in te vallen? Wie maakt iedereen vaak aan het lachen? Wie luistert er het beste?
Maak een stembus of meerdere stembussen waar je steeds een vraag op kan plakken. Geef deelnemers voldoende stembriefjes om namen op te schrijven.

Tijdens: Stel de vraag en laat mensen om de beurt hun stem uitbrengen door een naam van een groepsgenoot op te schrijven en in de bus met de betreffende vraag te gooien. Anoniem. Iedere deelnemer bepaalt dus wie hij het beste vindt passen bij die vraag. Als alle stemmen zijn uitgebracht vraagt de trainer aan de deelnemers een inschatting te maken van zichzelf hoe vaak zij bij een vraag worden genoemd: het meest, gemiddeld of niet.

Na: De trainer telt de stemmen na afloop. Punten kunnen als volgt verdiend worden.
– Als een deelnemer had ingeschat dat hij/zij het meest wordt genoemd en dat is zo > 3 punten.
– Als een deelnemer had ingeschat dat hij/zij niet wordt genoemd en dat is zo > 2 punten.
– Als een deelnemer had ingeschat dat hij/zij tenminste 1x wordt genoemd en dat is zo > 1 punt.
– In alle andere gevallen zijn er geen punten.
Laat het gesprek over de uitkomsten vooral ontstaan en help de groep om er ook bepaalde afspraken aan te verbinden.

Doel werkvorm: gedrag bespreekbaar maken

Veel plezier met deze en andere actieve werkvormen met gepaste 1,5 meter afstand!


Ga jij zelf (digitaal) voor de groep staan? Bijvoorbeeld met een workshop, training of teamsessie? Zou jij ook eens wat extra hulp willen hebben bij het ontwerpen van je workshop? Psydos helpt je met coaching en training zodat jij goed voorbereid voor de groep kan staan. Kijk ook eens bij onze gratis Frisse Bliksessie om gewoon wat van gedachte te wisselen over je workshop!

Sluit Menu
Terug naar Psydos.nl