Verdieping in trainingen

Verdieping in trainingen

Er is me iets opgevallen bij de evaluaties van trainingen. Dan heb ik het over onze trainingen rond werken met groepen, maar ook over trainingen van anderen die we coachen of begeleiden. Met enige regelmaat gebeurd het dat deelnemers iets zeggen als: ‘het was mooi, ik heb er veel aan gehad, maar het mag nog wel wat meer verdiepend’. En dat woord blijft maar bij me hangen. Want wat is verdieping in trainingen nu eigenlijk? En als het zo wordt gewaardeerd door mensen, hoe zorg je er dan voor dat jouw trainingen voldoende verdiepend zijn? Daarom in deze blog mijn zienswijze op verdieping in trainingen. Aan de hand van 4 tips om de mate van verdieping die deelnemers ervaren te vergroten.

Aansluiting

Vaak als mensen zeggen ‘ik wil verdieping’ bedoelen ze ‘ik wil een training die past bij mij’. Daarom is het belangrijk om je van tevoren goed te verdiepen 😉 in je doelgroep. Wie zijn ze, wat is hun situatie, waar lopen ze tegen aan, waar zijn ze goed in, enz. Zo kan je in de voorbereiding van je trainingen werkvormen en inhoudelijke thema’s kiezen die aansluiten bij je doelgroep en niet voelen als iets wat ze al voldoende kennen of kunnen. Zo breng je iets nieuws, iets dat uitdaagt en voeg je waarde toe.

Ruimte voor eigen inbreng

Soms als mensen zeggen ‘ik wil verdieping’ bedoelen ze ‘ik wil zelf doen’. Door in je training voldoende ruimte te geven aan eigen inbreng verhoog je de toepasbaarheid en het nut voor je deelnemers. Werk bijvoorbeeld met casuïstiek of met discussie of gespreksvormen rond de eigen werksituatie. Laat mensen echt vertellen over hun leven, hun werk, hun leervragen en hun voorbeelden. Als jij vervolgens met jouw kennis daarop weet toe te voegen dan breng je waarde voor je deelnemers.

Praktijkvoorbeeld
Tijdens een interne training over procesmanagement legt de trainer uit ‘hoe de lijnen’ lopen: wie, wanneer, welke beslissing maakt. Na de theorie heeft de trainer een casus voor de deelnemers om te kijken of ze ook zelf de juiste proceslijn weten te volgen. Mensen zijn druk aan het werk en na afloop van de opdracht is er een actieve nabespreking. Aan het eind van de training vraagt de trainer feedback. Mensen zijn tevreden, maar een aantal geven aan meer verdieping te hadden verwacht. De trainer is verbaasd: voor zijn gevoel zat zijn training goed in elkaar met balans in luisteren en doen. Na doorvragen blijkt de daadwerkelijke behoefte: sommige mensen zitten nog steeds met vragen over eigen voorbeelden uit hun praktijk waarbij ze niet weten hoe de lijnen lopen of waar de besluitvorming stokt. De trainer luistert naar een aantal van die voorbeelden en legt uit hoe die zich verhouden tot het procesmanagement van de organisatie. Zo zijn de deelnemers alsnog geholpen!

Tijd nemen

Wat ik persoonlijk altijd als een belangrijke factor ervaar in het vergroten van verdieping is het nemen van meer tijd. Door letterlijk meer tijd in te plannen of door het aantal onderdelen in je training te verminderen. Zo kan je meegaan in het moment als er bijvoorbeeld interessante vragen worden gesteld of als er een mooie discussie ontstaat. Juist die momenten waarop je je draaiboek even loslaat en een vrije exploratie begeleid van je groep kunnen de verdieping vergroten. Bovendien is het zowel voor deelnemers als voor jou als trainer erg leuk om dit te doen!

Inhoudelijk verdiepen

Bovenstaande tips gaan voornamelijk over het proces van je training verdiepen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat mensen meer inhoudelijke verdieping willen. In dat geval betekent ‘ik wil verdieping’ eigenlijk ‘ik wil dingen weten over dit onderwerp wat ik nog niet wist hiervoor’. Dat brengt ons gelijk terug bij tip 1: onderzoek vooraf zo goed mogelijk wat het kennis en kundeniveau is van je groep. Soms is het beter om minder onderwerpen uitgebreid te behandelen, dan meerdere onderwerpen generalistisch. Dit is afhankelijk van je doelen met je training. Wat leuk is aan inhoudelijk verdiepen is dat je hierin ook je eigen expertise kan leggen. Weet je bijvoorbeeld veel af van een bepaald ICT-systeem, heb je heel veel kennis over hospitality of een ander vakinhoudelijk onderwerp? Gebruik het dan! Beantwoord vragen van mensen en geef uitleg.

Praktijkvoorbeeld
Tijdens een intervisie voor HR managers gaat de trainer in op het implementeren en uitvoeren van de gesprekscyclus aan de hand van een nieuw online systeem dat landelijk is ingevoerd. Alle HR managers hebben de basiscursus voor dit systeem al gedaan. Echter, de trainer is een van de kartrekkers van het eerste uur en geeft nu een verdiepingscursus. Hierin worden extra functies gedemonstreerd, geprobeerd en toegelicht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de onderliggende gedachte van bepaalde elementen in het systeem. Na afloop hebben de HR managers het gevoel veel meer te kunnen met het systeem dan dat ze tot nu toe deden.

Zo zie je dat als mensen vragen om verdieping, het nog niet gelijk duidelijk is wat ze er precies mee bedoelen. Je doet er als trainer goed aan om door te vragen en te onderzoeken waar het hem nu echt in zit voor deelnemers. Met deze tips ben je hopelijk op weg geholpen!


Ga jij zelf voor de groep staan? Bijvoorbeeld met een workshop, training of teamsessie? Zou jij ook eens wat extra hulp willen hebben bij het ontwerpen van je workshop? Psydos helpt je met coaching en training zodat jij goed voorbereid voor de groep kan staan. Kijk ook eens bij onze gratis Frisse Bliksessie om gewoon wat van gedachte te wisselen over je workshop!

 

Sluit Menu
Terug naar Psydos.nl