Voor Organisaties


Kennis is macht, maar kennisdeling is kracht! Voor organisaties die willen veranderen en willen groeien is effectief omgaan met kennis voorwaarde voor succes. Want organisaties van de toekomst delen kennis!
Maar hoe pak je dat aan? En hoe zorg je er vervolgens voor dat die kennisdeling ook van goede kwaliteit is? Het gaat natuurlijk niet alleen maar om WAT voor kennis, maar ook om HOE je die overbrengt!

Waarom
De veelbelovende jongeren van nu die je als organisatie graag wil aantrekken kijken niet naar secundaire arbeidsvoorwaarden, maar naar mogelijkheden tot groei. Bovendien hebben organisaties een bak aan kennis en kunde in huis bij ervaren personeel. Die kennis wil je natuurlijk graag doorgeven voordat je personeel afzwaait! Kennis die zich als een olievlek verspreidt neemt toe in kwaliteit. Iedereen die er aan meedoet bouwt mee en voegt waarde toe. Zo draagt kennisdeling dus bij aan betere dienstverlening!

Voor wie
Psydos helpt organisaties die het opleiden en ontwikkelen van mensen belangrijk vinden en daar vorm aan willen geven. Daarbij ligt onze focus op de toerusting van ‘ambassadeurs’ van kennisdeling in de eigen organisaties. Deze interne kartrekkers zitten vaak door alle lagen van de organisatie. Dit doen wij om de kwaliteit van kennisdeling te verhogen en om het daadwerkelijke effect ervan op de praktijk te vergroten.

We passen onze dienstverlening aan op de organisatie en onderscheiden daarbij:
– Organisaties die graag met eigen mensen vorm willen geven aan kennisdeling bijvoorbeeld het geven van trainingen (vaak MKB)
– Organisaties die al met kennisdeling bezig zijn bijvoorbeeld vanuit een kenniscentrum, interne academie of HR-opleidingstak (vaak grotere organisaties).

Diensten
Wil je weten wat Psydos daarin voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan hier onze diensten.


Fase 1. Goede voorbereiding

Selectie van kennisdelers
Dit incompany traject is geschikt voor organisaties die vorm willen geven aan kennisdeling intern of bij hun klanten. We beginnen met het in beeld brengen van de behoefte rond kennisdeling. Die kan bijvoorbeeld liggen bij het aanleren van vaardigheden of het veranderen van houding en gedrag. We bepalen de passende vormen (workshops, cursussen, kennissessies, webinars). Vervolgens gaan we op zoek naar de geschikte ambassadeurs van kennisdeling. Van medewerkers, naar leidinggevenden tot directie.

 


Zin in trainen! – Incompany
Deze training doet wat het belooft: het zorgt ervoor dat medewerkers zin hebben om te trainen en dus hun kennis te delen! Dat doen we doordat we tijdens de training aan de slag gaan met basiskennis van kennisdelen. Daarnaast staat de kennisdeler zelf centraal. Welke talenten en kwaliteiten heeft de kennisdeler nu al in bezit?

 

 


Fase 2. Doorontwikkelen 

Coaching & Feedback – incompany
Dit maatwerktraject helpt iedereen die in de organisatie een rol heeft voor de groep daarin beter te worden. Dit kunnen mensen zijn die functiematig trainingen of workshops geven, maar ook mensen die dat naast hun reguliere functie af en toe doen. Door het vergroten van didactische vaardigheid, maar vooral door het werken aan zelfkennis, zelfvertrouwen en plezier in het werken met groepen wordt de kwaliteit van de kennisdeling beter. Iedereen is anders, en wat iemand nodig heeft om te groeien in zijn of haar rol als kennisdeler is dus ook verschillend. Daarom is dit een een-op-een traject met veel persoonlijke aandacht. Het observeren van een training/workshop en het uitwisselen van feedback hierover is een belangrijk onderdeel van het traject.


Fase 3. Borgen in de praktijk

Intervisie
Het doel van de intervisie en coaching van Psydos is ten eerste om de kennisdeling te borgen in de organisatie. Hoe zorgen we er nu voor dat het effect op de praktijk van medewerkers zo groot mogelijk is? Verder is de intervisie van Psydos een manier de groei van kennisdelers in de organisatie te faciliteren.